Z pamiętnika niemłodej już mężatki tw.

Nauki humanistyczne

Informacje

wyd.WABWydawało się, że spuściznę literacką Magdaleny Samozwaniec znamy w całości i już nic nas nie zaskoczy. Aż nagle, po kilkudziesięciu latach od śmierci największej damy polskiej satyry, Rafał Podraza znalazł pożoacute;łkłe, nieuporządkowane kartki. Maszynopis jakiejś...

Spis treści