Wolałabym nie

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Punktem wyjścia tych rozważań było dostrzeżenie praktyk artystycznych, które z różnych obrazów kompilują, dekomponują i negują dotychczasowe teorie perfomatywności.

Spis treści