W kręgu problemów ekologii kultury

Biologia i przyroda

Informacje

Street Workout

Założeniem zbioru jest postrzeganie problemów ekologii kultury w ich wielopostaciowej jedności, która przejawia się też w komplementarności tekstów w Street Workout niej umieszczonych. Idea ta wpisuje się w najnowsze tendencje nauki i wypływa z konieczności wypracowania nowych sposobów istnienia...

Cena: 21,62
Dostępność: dostępny od ręki