Usługi cyfrowe

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Digitalizacja wielu dotychczas stosowanych w formie papierowej dokumentów powoduje zmiany kulturowe w operowaniu tymi dokumentami i wprowadza nowe http://centrum-futurum.pl/pages/dla-kogo/autyzm.html pojęcia i rodzaje usług realizowanych na dokumentach elektronicznych. Te fundamentalne zmiany powodują nowe sposoby funkcjonowania urzędów i...

Spis treści