Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

Ekonomia i finanse

Informacje

W książce poruszono wpływ determinant:- ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny),- digcomp społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników oraz potencjalnych...

Spis treści