System informacji archiwalnej w Polsce

E-książki

Informacje

Publikacja obejmuje swym zakresem zagadnienia wchodzące w obręb nauki o informacji oraz archiwistyki. Problematyka została przedstawiona w pięciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym przybliżono historię informacji archiwalnej. Zarysowano rozwój archiwów od czasów najdawniejszych aż po...

Cena: 14,29 14,86 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie