Świadectwo rozproszone

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce zostały zebrane rozpoznania literackich śladów doświadczenia przełomu 1989 roku #8211; w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, z uwzględnieniem specyfiki i odmienności jednostkowych przekazów. Literatura pozostaje świadectwem przemian (ustrojowych, społecznych, obyczajowych,...

Spis treści