Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing

E-książki

Informacje

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcono wybranym kwestiom z zakresu relacji etyki biznesu https://zyczeniowo.pl/zyczenia-z-okazji-narodzin-dziecka/ i koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Problematyka rozdziału drugiego dotyczy działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie realizacji...

Spis treści