Rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny

Prawo

Informacje

mieszkania Stargard sprzedaż

Stan prawny na 1.01.2008 r.Sądownictwo polubowne stanowi alternatywę dla sądownictwa państwowego. Ostatnie lata przyniosły wzrost ilości spraw rozstrzyganych mieszkania Stargard sprzedaż przez sądy polubowne. Jednym z obszarów, na którym od kilku lat trwa ekspansja sądownictwa polubownego jest prawo spółek....

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny do tygodnia