Równowaga czy nierównowaga w ekonomii?

E-książki

Informacje

barista kursy

-Jakie są przyczyny kryzysów finansowych?-Czy gospodarka rynkowa jest układem, który samorzutnie dąży do równowagi czy też barista kursy potrzebna jest ingerencja państwa?-Dlaczego polityka gospodarcza wielu krajów odzwierciedla Keynesowską wizje gospodarki z interwencjonizmem państwowym, gdy...

Cena: 23,80 27,20 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie