Polityka turystyczna

Przewodniki turystyczne

Informacje

Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na ekspansję gospodarcza i promocję regionów oraz krajów. W książce autorzy omówili:#8226; istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej,#8226; obszary, narzędzia oraz podmioty...

Spis treści