Multicultural Studies Tom 1 Konflikty i wspólnota kultur

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

wascherei heringsdorf

Mimo, iż wielokulturowość jest zjawiskiem silnie akcentowanym w ponowoczesnym dyskursie naukowym, mnogość zjawisk i procesów, które wascherei heringsdorf uobecniają się w wielowymiarowych przestrzeniach życia człowieka oraz wspólnot kulturowych (dywersyfikowanych przez różnice kulturowe), wymaga...

Cena: 25,50
Dostępność: dostępny do tygodnia