Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

#8222;Książka recenzowana stanowi ważny i interesujący dla nauk o polityce temat badawczy. Przedmiotem rozważań Autorka uczyniła problematykę poświęconą marketingowi politycznemu, a szczegółowiej ujmując #8211; marketingowym działaniom w okresach między kolejnymi elekcjami [#8230;]...

Spis treści