"Marcin" major Mieczysław Tarchalski 1903-1981

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Mieczysław Tarchalski (1903-1981) pochodził z rodu wielce zasłużonego dla Polski; wśród jego przodków byli uczestnicy powstań narodowych: listopadowego, http://www.pogodnatravel.pl/ styczniowego, wielkopolskiego, śląskiego. Jako elew Korpusu Kadetów w Modlinie wziął udział w 1920 roku w wojnie przeciwko...

Spis treści