Lobbing a wyzwania regionalne w Unii Europejskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Problematyka grup interesu i ich wpływu na polityczny proces decyzyjny na poziomie państwa doczekała się obszernej literatury przedmiotu. Rozpatruje się w niej relacje między tymi grupami a partiami politycznymi. Równie ważnym problemem badawczym stają się konsekwencje wpływu tych grup...

Spis treści