Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej

zPozostale

Informacje

Teoria i ćwiczenia.Podróż środkami komunikacji publicznej może wywołać smutną refleksję nt. kondycji języka ojczystego: niezbyt wyszukanego księgowość cieszyn słownictwa, niechlujności w artykulacji mowy, porozumiewania się za pomocą partykuł.Przysłuchując się kaleczonej mowie ojczystej warto...

Spis treści