Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych

E-książki

Informacje

farba na rdzę

Publikacja porusza problematykę statusu prawnego osób ubezwłasnowolnionych w prawie publicznym przez pryzmat autonomiczności pojęcia ubezwłasnowolnienia w farba na rdzę Konstytucji RP. Monografia zawiera gruntowne omówienie instytucji ubezwłasnowolnienia - zarówno w prawie prywatnym, jak i w...

Cena: 57,27 59,51 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie