Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

E-książki

Informacje

Opracowanie zawiera czytelne - w formie tabel - porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego, brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją. Korzystanie z publikacji ułatwia użycie różnych kolorów w stosunku do poszczególnych zmian w brzmieniu przepisów...

Spis treści