Kalendarz 2016 Ptaszek w koronie

Książkowe

Informacje

Kalendarz zawiera:Notes na telefonySkrócone kalendarium 2017 i 2018 Plan roku 2016NotatkiKalendarz dzienny, perforowane narożniki.

Spis treści