Język Polski w Szkole IV-VI

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas w swoim wystąpieniu z dnia 11 stycznia 2012 roku zwróciła uwagę na kluczowe rozwiązania, które są wprowadzane w życie zgodnie z nową podstawą programową. Mówiła o randze kompetencji kluczowych niezbędnych do funkcjonowania we...

Spis treści