Instytucjonalizacja rynku inwestowania w innowacje

E-książki

Informacje

Książka definiuje konceptualne podejścia formowania instytucjonalnych i organizacyjno-ekonomicznych mechanizmów inwestowania w projekty innowacyjne. Przybliża modele w celu uzasadnienia optymalnych kierunków działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie.

Spis treści