Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce

E-książki

Informacje

"Praca stanowi obszerne opracowanie dotyczące gleb ochrowych występujących na terenie Polski. Autor pracą tą wnosi poważny wkład w poznanie genezy i właściwości jednych z najbardziej unikalnych gleb w oparciu o szeroką wiedzę z zakresu gleboznawstwa, geomorfologii i hydrologii. Praca...

Spis treści