Funkcjonowan przeds. w warunkach gosp. cz.3 eMPi2

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik został opracowany na podstawie programu bloku tematycznego "Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach gospodarki rynkowej" zawartego w dokumentacji programu MENiS dla liceum profilowanego - profil ekonomiczno-administracyjny (nr dopuszczenia LP-EA/MENiS/2002.04.30). Podręcznik zawiera...

Spis treści