Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turyst.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka została opracowana przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych...

Spis treści