Francuski dla bystrzaków Poziom średnio zaawansowany

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Poznaj dokładniej gramatykę i pisz jeszcze lepiej po francusku!Dowiedz się, jak: stosować w praktyce podstawowe wiadomości o gramatyce francuskiej - od rzeczowników, przymiotników i przysłówków po zaimki, przyimki i spójniki; właściwie dobierać francuskie czasowniki; umiejętnie się...

Spis treści