Fenomen pięknego życia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Interdyscyplinarna analiza fenomenu piękna, rozumianego jako kategoria estetyczna, etyczna, filozoficzna i religijna. Omówiono miejsce tej kategorii https://www.directpl.com/ we współczesnej humanistyce ze szczególnym naciskiem na różnorodność rozstrzygnięć filozoficznych (zespolenie estetyki z aksjologią oraz...

Spis treści