Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski

E-książki

Informacje

Autorzy książki stawiają przed sobą dwa zadania:Po pierwsze chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy okresowe zmiany aktywności gospodarki kapitalistycznej, falowanie tej gospodarki w czasie, tradycyjnie rozpatrywane jako cykle koniunkturalne lub kryzysy gospodarcze, to jest choroba...

Spis treści