E-turystyka

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego. Omówiono w niej:- wpływ oraz główne problemy zastosowania...

Spis treści