Dwadzieścia lat posługi prymasowskiej kardynała Józefa Glempa

Religia i religioznawstwo

Informacje

Album jest pracą zbiorową - zawiera słowo wstępne nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka, syntezę życia, działalności, twórczości pisarskiej, posługi kapłańskiej, osobowości i służby w Kościele, wypowiedzi kilkudziesięciu autorów, kalendarium dwudziestolecia...

Spis treści