Budżetowanie w ochronie środowiska

E-książki

Informacje

Coraz częściej przedsiębiorstwa dążą do wpisania zasad społecznej odpowiedzialności w swoją działalność. Przejawem tego jest orientacja mapa procesów w firmie produkcyjnej na zrównoważony rozwój traktujący zasoby naturalne jako dobro szczególne, podlegające gospodarowaniu z zachowaniem zasady oszczędności i...

Spis treści