Agrobiznes

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

usługi statystyczne

W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia usługi statystyczne w zaspokajaniu potrzeb człowieka. Wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową. Dokonano aktualizacji zagadnień naukowych oraz...

Cena: 49,50
Dostępność: dostępny od ręki